●◆●◆▬▬ஜ۩ प्रामाणिक ۩ஜ▬▬●◆●◆

👉 दि. 09 जून 2024 👈

🔴 श्री शीतलनाथ दि. जैन अतिशय क्षेत्र साँची 🔴

आज दिनांक 09 जून 2024 👈 को

परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रमाणसागर जी महाराज ससंघ ने

श्री शीतलनाथ दि. जैन अतिशय क्षेत्र साँची, म. प्र. में दर्शन किये।

 

●◆●◆▬▬ஜ۩ *प्रामाणिक*۩ஜ▬▬●◆●◆
➡ 🧘🏻‍♂भावना-योग🧘🏻‍♂ ⬅
तन को स्वस्थ-मन को मस्त- आत्मा को पवित्र
बनाने का अभिनव प्रयोग

Leave a Reply